Laks - dobbletkrog str. 10

Laks - dobbeltkrog str. 10


På en lille flue på dobbeltkrog - en størrelse 10 krtog - lýkkedes det Marc Skovby at kroge og lande en flot Laks i Skjern Å på 92 cm.

Laksen blev genudsat - en fangst der kom efter fire kontakter - flot Marc og stort tillykke herfra FutureFly- Nordjylland.dk

Finn NielsenFutureFly.dk comments

After 4 contacts the last days our friend and staf member Marc Skovby finally landed a very nice salmon from the Danish River Skjern,
92cm C&R

The salmon was hooked on a #10 Partridge double hook tied with FF Nutria and FF Opossum...

Well done Marc - and thanks for sharing...

Brian Størup